Kanalizacja zewnętrzna PN-EN 1852

Oferujemy Państwu kształtki z polipropylenu (PP) do zastosowania w kanalizacji zewnętrznej. Kształtki te przeznaczone są do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji i są zgodne z PN-EN 1852-1:2010. Materiał z którego są wykonane - polipropylen - charakteryzuje się niewielkim ciężarem, dobrą odpornością na niską temperaturę, a także na wiele substancji chemicznych. Są też wytrzymałe na uderzenia w temperaturach do - 200C.
W LEO MINOR kształtki wytwarzamy techniką formowania wtryskowego. Gotowa kształtka charakteryzuje się jednolitą ścianką, także rowek uszczelki wargowej
jest jednolity i nie zawiera zewnętrznego pierścienia mocującego.
Kształtki dostępne są w klasach sztywności obwodowej SN10 - 10kN/m2, SN8 8kN/m2. Sztywność oznaczona jest zgodnie z normą PN-EN ISO 13967.
Kształtki wyposażone są w pierścienie uszczelniające typu BL, gumowe zgodne z PN-EN 681-1 lub elastomerowe zgodne z PN-EN 681-2.
Kolor: pomarańczowo-brązowy w przybliżeniu RAL 8023.

Nasze kształtki mogą być stosowane z systemem rur i kształtek zgodnych z następującymi normami:

PN-EN 1401
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
- nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

PN-EN 1451-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnątrz konstrukcji budowli Polipropylen (PP) Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-EN 13476-3+A1:2009
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

• PN-EN 13476-2:2008
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, typ A.