Produkty

Leo Minor je autorom a výrobcom inovatívnych nastaviteľných armatúr. Naše vlastné riešenie, nastaviteľný odbočovací prvok, umožňuje nastaviť pripojenia potrubia a armatúr v mnohých rovinách v rozsahu 43 stupňov. Vďaka tomu náš nastaviteľný odbočovací prvok môže úspešne nahradiť tradičné odbočovacie prvky a kolená s pevným uhlom. Náš inovačný odbočovací prvok môže byť kombinovaný s PP potrubím a armatúrami podľa normy STN EN 1451 a PCV podľa STN EN 1329.