Leo Minor

Výroba Leo Minor a predaj v rámci Špeciálnej ekonomickej zóny:

Rogoźnica 313
36-060 Głogów Małopolski, Poland

tel./fax (+48) 178513140Aký je súčet 4 a 8?