Nastaviteľné armatúry sú navrhnuté tak, aby zjednodušili montáž kanalizačnej inštalácie. Moderné stavebníctvo čoraz viac kladie na inštalatérov nové požiadavky, ktoré vďaka tomuto produktu môžu byť splnené. Vlastné riešenie LEO MINOR umožňuje nastaviť uhol v mnohých rovinách v rozsahu 43°. Nastaviteľný odbočovací prvok nahrádza klasické odbočky a kolená s pevným uhlom. Môže byť kombinovaný s PP potrubím a armatúrami podľa normy STN EN 1451 a PCV podľa STN EN 1329.


Nastawne info

Nastaviteľný odbočovací prvok pozostáva z 2 hlavných prvkov: tela a pohyblivého kalicha. Bočná vetva je naklonená pod uhlom 67,50 voči hlavnej osi a končí s kalichom, v ktorom je namontovaný pohyblivý prvok. Otočný kalich je vybavený lôžkom o-krúžku a vystužujúcim rebrovaním v tvare včelieho plástu. Stupnica umiestnená na pohyblivom kalichu umožňuje odčítanie jeho vychýlenia. Ak bude rovina stupnice rovnobežná s vertikálnou rovinou tela, potom odpočítaním alebo pripočítaním hodnoty odčítanej zo stupnice k číslu 67,50 určíte približnú hodnotu uhla medzi hlavným kalichom a odbočkou.

Pričom nastaviteľné armatúry sa používajú na pripojenie: potrubia, armatúr, sanitárnych zariadení, toaletných mís s kanalizačným systémom, podomietkových systémov, dažďových zvodov zo strechy. Nastaviteľné kolená pasujú k armatúram, a vnútornému a vonkajšiemu kanalizačnému potrubiu z polypropylénu a PVC. Špeciálna konštrukcia a použitie pripojenia v tvare gule poskytujú inštalatérom veľký priestor na manévrovanie a pohodlie. Na rozdiel od bežných kolien, ktoré si inštalatér vyberá spomedzi 5 pevných variantov, nastaviteľný uhol umožňuje získať akýkoľvek uhol v rozsahu od 0 do 90 stupňov otočením jedného prvku.

Nastaviteľné armatúry 

 

Gdzie się stosuje kolana nastawne